Misja

Misją naszej firmy jest dostarczanie produktów infrastruktury sportowej, w postaci nietypowych i oryginalnych rozwiązań, umożliwiających podjęcie aktywności sportowej w dowolnym miejscu i czasie.
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań mobilnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży- naszym autorskim projektem są mobilne boiska piłkarskie GolBox M, przeznaczone dla dzieci w wieku najmłodszym.

Naszymi kolejnymi autorskimi produktami są oryginalnie zaprojektowane, wielofunkcyjne, stacjonarne boiska sportowo-rekreacyjne GolBox S oraz mini pola golfowe Adventure Golf. Podstawowym ich zadaniem jest zapewnienie atrakcyjnej przestrzeni do prowadzenia aktywności sportowej dzieci i młodzieży- na podwórkach, osiedlach, placach, w parkach, na terenach zielonych i przeznaczonych do rekreacji, na terenach szkolnych i przedszkolnych, w ośrodkach wypoczynkowych i hotelowych.

W ramy naszej misji wpisuje się również, animowanie aktywności sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności ruchowych na boiskach GolBox M i mobilnych polach golfowych. W tym celu powołaliśmy 'Akademię Małych Piłkarzy GOLBOX’ oraz 'Mobilną Akademię Golfa GOLBOX'. Opracowaliśmy również autorski program ‘GOLBOX – mój pierwszy gol’, który jest zbiorem scenariuszy oryginalnych zajęć ogólnorozwojowych z elementami ćwiczeń piłkarskich, prowadzonych na boiskach GolBox, przeznaczonych dla dzieci w wieku 5-9 lat.